Bestellingen boven €75,- worden gratis verzonden binnen de BeNeLux

volg ons op facebook!

Welkom bij Rich Flyfishing!

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Klik hier voor Privacy - Cookie verklaring

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden

Definities:

1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Rich Flyfishing: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rich Flyfishing en de klant waarop Rich Flyfishing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rich Flyfishing, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Rich Flyfishing in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
 

Koopovereenkomst:

Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per e-mail info@richflyfishing.com
 

Prijzen:

Wij hanteren de adviesprijzen die wij van onze leverancier ontvangen. Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.
 

Betalingen:

De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:
Pay Pall (geen kosten aan verbonden)
betaling via iDEAL (geen kosten aan verbonden)

Over het retourneren van zendingen/producten:

Rich Flyfishing wil alleen maar tevreden klanten hebben. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Rich Flyfishing over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van de order zijn verstreken.
 

Over de levering:

Rich Flyfishing doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Rich Flyfishing een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Rich Flyfishing schriftelijk in gebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd met PostNL of TNT. Indien het aankoopbedrag lager is dan 25 euro dan betaalt de klant verzendkosten. De verzendkosten staan in de factuur en op de website vermeld.
 

Over het versturen:

Rich Flyfishing draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Rich Flyfishing gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
 

Over de garantie:

Rich Flyfishing garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Rich Flyfishing te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Rich Flyfishing of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Rich Flyfishing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Rich Flyfishing is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Rich Flyfishing geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Rich Flyfishing. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Rich Flyfishing.
 

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Rich Flyfishing gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
  

Afbeeldingen:

De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.
 

Klachtenregeling:

Klachten proberen wij binnen 30 dagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.
 

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Rich Flyfishing geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 23-05-2018

LEVERINGSINFORMATIE

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot het leveren van producten besteld via Richflyfishing.com.

Adressen in Nederland

Op werkdagen voor 15.00 uur besteld -> levering binnen 2 werkdagen. (mits product(en) direct leverbaar zijn, zie webshop)

Adressen in Europa, buiten Nederland

Op werkdagen voor 15.00 uur besteld -> levering binnen 2 tot 7 werkdagen, afhankelijk van het land van bestemming. (mits product(en) direct leverbaar zijn, zie webshop)

Binnen de BeNeLux Boven 75 euro gratis verzending

Verzendtarifering:

€ 00,00 tot € 25,00 = € 4,50
€ 25,00 tot € 50,00 = € 3,50
€ 50,00 tot € 75,00 = € 2,50
Bestellingen boven de 75 euro worden gratis verzonden.

Buiten de BeNeLux standaard €12,95

Overigens vindt je deze gegevens automatisch terug in het winkelwagentje. Bij een bestelling boven de 75 euro komen de verzendkosten automatisch te vervallen.

Verpakking

Alle producten zijn netjes verpakt en worden verzonden in een bubbeltjesenvelop of kartonnen doos.

TNT post / Post NL

Bestellingen worden verzonden via TNT post of Post NL.

Direct leverbaar

Alhoewel Richflyfishing.com streeft naar een positie waarbij alle producten in de shop direct leverbaar zijn, willen wij ook graag horen van onze klanten wat hun wensen zijn. En dan in de breedste zin van het woord, want wij staan open voor ideeën, nieuwe producten, innovatieve materialen, etc. Heb je iets gedachten, schroom dan niet, maar stuur ons een e-mail. In de webshop vindt je duidelijke informatie wanneer een product direct leverbaar is. Kies je hiervoor dan gelden bovenstaande zaken zoals voor 15.00 uur besteld dan wordt diezelfde dag nog de bestelling verzonden per post naar opgegeven adres.

Binnen x weken leverbaar

Het kan voorkomen, dat een product pas binnen een x aantal weken (of dagen) leverbaar is. Dit staat dan duidelijk in de webshop vermeld. (en uiteraard op de factuur, die je per e-mail krijgt toegestuurd) Bestel je toch zo'n product, dan dien je dus wel vooruit te betalen en zal de bestelling pas worden verzonden als het product bij ons binnen is. Uiteraard krijg je bericht wanneer het product bij ons is gearriveerd en naar jou verzonden wordt. Mocht de bestelling bestaan uit zowel producten die direct leverbaar zijn, als producten die een x aantal weken levertijd hebben, dan wordt de bestelling in 2en gesplitst. De direct leverbare producten worden direct verzonden, de rest volgt later. Overigens betaal je dan maar 1 keer de verzendkosten! (als de bestelling kleiner is dan 75 euro, anders gratis)

Uitverkocht

Ook kan het zijn dat een product is uitverkocht. jammer maar helaas, dan zijn ze op dat moment niet leverbaar en zul je moeten wachten tot ze weer leverbaar zijn. 

Vragen

Mocht je vragen hebben dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.